កាសែត PET

រុករកដោយ៖ ទាំងអស់។
  • កាសែត PET សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ 2022

    កាសែត PET សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ 2022

    កាសែត PET សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទទួលយកខ្សែភាពយន្ត PET (Polyethylene Terephthalate) ជាសម្ភារៈមូលដ្ឋាន ស្រោបដោយសារធាតុស្អិតដែលធន់នឹងសម្ពាធស៊ីលីកូនខ្ពស់។វាមានភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី និងការ adhesion ខ្ពស់។ទន់និងសម។